Ressenyes

Ser o no ser (un cuerpo), Santiago Alba Rico

Pot ser llegim poc assaig pel profit que hi podríem treure. Personalment crec que és un dels gèneres que més enriqueix les persones curioses. I tot i que aquest mes la recomanació havia de ser d’una novel·la, vaig tenir el gran privilegi de que m’enviessin aquest nou assaig de Santiago Alba Rico per ressenyar. I avui us porto el fruit d’aquesta lectura. 

“Están los que quieren ir a la Luna y los que quieren quedarse en la tierra. Suele ocurrir que los que quieren volar obligan a los que quieren andar a seguir su estela; son – digamos – los que imponen el ritmo, a veces nefasto, a la Historia”. 

¿Què és el cos? ¿Quin poder exerceix sobre nosaltres? Més important, ¿quin és el seu paper avui dia? ¿Com és el cos del capitalisme extrem o la era tecnològica? El cos és una presó. Encapçalat per la mítica frase de Hamlet, a Ser o no ser (un cuerpo) es posen per escrit aquelles reflexions que començaren com un cicle de conferències al Museu Reina Sofía. En aquest assaig, l’autor de Leer con niños reflexiona sobre la conversió del cos ja no en quelcom natural que ens pertany sinó en quelcom que ha esdevingut estrany, sobrant, residual, relantitzador, condemnat a la mortalitat.

L’escenari és desolador alhora que conegut: una societat que busca la immortalitat amb implants tecnològics (que ens han fet semblar més cyborgs que humans), que pot desplaçar-nos a velocitat rècord a l’altra punta del món, una societat on la nostra vida ja no es decideix al costat d’on estem nosaltres sinó allà enfora, en un lloc quasi abstracte, basat en algoritmes econòmics, en drons que han permès les guerres deshumanitzades del tot… i tot i així, com diu Alba Rico, seguim depenent del ventre de la dona per donar vida. I així l’assaig deambula entre aquests dos paradigmes, natural i cultural. El cos és el punt de partida i el punt d’arribada d’aquest assaig i, al mig, hi ha un estudi genuí de la realitat contemporània. L’assagista ens proposa que una de les característiques de l’ésser humà en els nostres dies és la fuga incessant del cos i veu com a eixos de fuga el llenguatge, la tecnologia, els tatuatges, les operacions estètiques… Però tot i que la nostra vida pren més rellevància a través de Facebook que en la vida real (si és que es pot establir tal distinció), no podem evitar les recaigudes: la vergonya, l’avorriment (dilatació del temps inseparable del cos), el dolor i com no podia ser d’una altra manera, la malaltia.

Però aquesta prohibició de tota classe de recaiguda ens ha portat a la tirania de la felicitat: als filtres, al bombardeig d’imatges de gent sempre feliç, a la minimització del dolor i la negació de la mort. Al final no es tracta de fer una crítica de com les tecnologies han afectat la nostra vida – les conseqüències segurament són irreversibles – sinó una invitació a pensar-les des d’una altra perspectiva. I quan et fan aquest tipus d’invitacions no pots fer més que llençar-t’hi de bon grat.

_mg_9523_2

Dades editorials

Títol: Ser o no ser (un cuerpo)

Autor: Santiago Alba Rico

Editorial: Seix Barral

ISBN: 978-84-322-2992-3


CASTELLANO

Puede que leamos poco ensayo dado el provecho que podríamos sacar. Personalmente creo que es uno de los géneros que más enriquecen a las personas curiosas. Y aunque este mes la recomendación iba a ser una novela, he tenido el privilegio de que me mandaran este nuevo ensayo de Santiago Alba Rico para reseñar.

“Están los que quieren ir a la Luna y los que quieren quedarse en la tierra. Suele ocurrir que los que quieren volar obligan a los que quieren andar a seguir su estela; son – digamos – los que imponen el ritmo, a veces nefasto, a la Historia”.

¿Qué es el cuerpo? ¿Qué poder ejerce sobre nosotros? Más importante aún, ¿cuál es su papel hoy en día? ¿Cómo es el cuerpo del capitalismo extremo o la era tecnológica? El cuerpo es una prisión. Encabezado por la mítica frase de Hamlet, en Ser o no ser (un cuerpo) se ponen por escrito aquellas reflexiones que comenzaron como un ciclo de conferencias en el Museo Reina Sofía. En este ensayo, el autor de Leer con niños reflexiona sobre la conversión del cuerpo ya no en algo natural que nos pertenece sino en algo que se ha convertido en un extraño, sobrante, residual, ralentizador, condenado a la mortalidad.

El escenario es desolador a la par que conocido: una sociedad que busca la inmortalidad con implantes tecnológicos (que nos han hecho parecer más ciborgs que humanos), que puede desplazarnos a velocidad record a la otra punta del mundo, una sociedad donde nuestra vida ya no se decide allí donde estamos sino allá a lo lejos, en un lugar casi abstracto, basado en algoritmos económicos, en drons que han deshumanizado las guerras del todo… y aun así, como dice Alba Rico, seguimos dependiendo del vientre de la mujer para dar vida. Y así el ensayo deambula entre estos dos paradigmas, natural y cultural. El cuerpo es el punto de partida y el punto de llegada de este ensayo y, en el medio, un estudio genuino de la realidad contemporánea. El ensayista nos propone que una de las características del ser humano en nuestros días es la fuga incesante del cuerpo, y ve como ejes de fuga el lenguaje, la tecnología, los tatuajes, las operaciones estéticas… Pero aunque nuestra vida tenga más relevancia en Facebook que en la vida real (si puede establecerse tal distinción), no podemos evitar las recaídas: la vergüenza, el aburrimiento (dilatación del tiempo inseparable del cuerpo), el dolor y también, como no podía ser de otra manera, la enfermedad.

Pero esta prohibición de toda clase de recaída nos ha llevado a la “tiranía de la felicidad”: a los filtros, al bombardeo de imágenes de gente siempre feliz, a la minimización del dolor y a la negación de la muerte. Al final no se trata de hacer una crítica de como las tecnologías han afectado a nuestra vida – las consecuencias seguramente son irreversibles – sino una invitación a pensarlas desde otra perspectiva. I cuando te hacen esta clase de invitaciones no puedes hacer nada más que lanzarte con gusto.

_mg_9523_2

Datos Editoriales

Título: Ser o no ser (un cuerpo)

Autor: Santiago Alba Rico

Editorial: Seix Barral

ISBN: 978-84-322-2992-3

One Comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *