Àlgebra literària,  Articles

Llibres que has de llegir si vols saber més de Teoria Literària

Harold Bloom es va equivocar enormement, i ell ho sap perfectament, quan va afegir al final del seu llibre més conegut una llarga llista de títols del que per a ell era el cànon occidental. Ell no la volia fer però els editors eren conscients que així es vendria molt més si la gent podia anar ratllant els títols a mesura que els anés llegint. Harold Bloom demana que ningú se la miri, aquesta llista, doncs és personal, subjectiva i necessàriament incompleta i, de fet, va aconseguir que edicions com la italiana no l’adjuntessin al final de tot.

És per això que fer una llista de títols sempre és problemàtic. La Marina, la propietària de tot això, em va comentar que per les xarxes molta gent li demana alguns llibres per introduir-se en el món de la teoria literària i veient que es repetia tant i tant la mateixa petició em va encomanar una llista de llibres orientatius i introductoris per tota aquella gent que està interessada en el tema.

La llista, per tant, és molt subjectiva, molt incompleta i feta amb el criteri d’algú  que s’ha enfrontat a la necessitat d’introduir-se en aquesta disciplina. Hi mancaran moltíssimes coses (tampoc puc posar dues-centes referències) i si trobeu que falta quelcom imprescindible us animo a deixar la referència als comentaris per completar aquesta llista entre tots i totes.

Alguns dels criteris fonamentals que he fet servir són el de la fàcil disponibilitat del llibre en qüestió i el de la voluntat més o menys divulgativa d’aquests. Hi ha textos imprescindibles però incomprensibles per a gent que tot just comença (i per gent que porta anys dedicant-s’hi) i textos fonamentals però malauradament descatalogats en els nostres idiomes. M’abstindré per tant de posar llibres que no trobarem a les llibreries o que no estiguin disponibles en català o castellà (si se m’escapa algun que no està disponible ara mateix, demano disculpes).

Per entendre bé d’on venim i cap a on anem:

 • Auerbach, Erich (2014): Mímesis. México: Fondo Cultura Econòmica
 • Bloom, Harold (2012): El canon occidental. Barcelona: Anagrama.

Per introduir-se en el món de la teoria i la literatura comparada:

 • Compagnon, Antoine (2015): El demonio de la teoria. Barcelona: Acantilado
 • Culler, Jonathan (2014): Breve introducción a la teoria de la literaria. Barcelona: Austral
 • Guillén, Claudio (2018): Entre lo uno y lo diverso. Barcelona: Austral

Per llegir d’altres maneres:

 • Butler, Judith (2007): El género en disputa. Barcelona: Paidós.
 • Casanova, Pascale (2006): La República mundial de las Letras. Barcelona: Anagrama.
 • Eco, Umberto (2017): Apocalípticos e integrados. Barcelona: Debolsillo.
 • Said, Edward (2016): Orientalismo. Barcelona: Debolsillo
 • Szondi, Peter (2006): Introducción a la hermenèutica literaria. Madrid: Abada.

Grans autors d’abans del segle XX:

 • Alighieri, Dante (2018): De vulgari eloquentia. Madrid: Ediciones Cátedra.
 • Aristòtil (2016): Poètica. Barcelona: Angle Editorial
 • Lessing, Gotthold Ephrain (2015): Laocoonte. Madrid: Editorial Tecnos
 • Poe, Edgar Allan (2002): La filosofia de la composición. Madrid: C. de Langre.

Els teòrics clàssics del segle XX:

 • Adorno, Theodor W. (2002): Notes de literatura. Barcelona: Columna
 • Barthes, Roland (2002): Ensayos críticos. Barcelona: Seix Barral.
 • Propp, Vladimir (2018): Morfología del cuento. Madrid: Akal.
 • Proust, Marcel (2006): Contra Sainte-Beuve. Madrid: C. de Langre.
 • Saussure, Ferdinand de (2014): Curso de lingüística general. Madrid: Akal.
 • Woolf, Virginia (2016): Una habitación pròpia. Barcelona: Austral
 • *Tot i que són difícils de trobar us recomano també els textos de Julia Kristeva.

Per entendre el teatre:

 • VV. (1999): La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias. Madrid: Akal.
 • Bobes Naves, María del Carmen (1997): Semiología de la obra dramàtica. Madrid: Arco Libros.
 • Steiner, George (2011): La muerte de la tragedia. Madrid: Siruela

Per entendre la novel·la:

 • Kundera, Milan (2006): El arte de la novel·la. Barcelona: Tusquets.
 • Lukács, György (2016): Teoría de la novela. Barcelona: Debolsillo.
 • Pavel, Thomas (2005): Representar la existencia. Barcelona: Crítica.

Per entendre la poesia:

 • Ballart, Pere (1998): El contorn del poema. Barcelona: Quaderns Crema
 • Guerrero, Gustavo (1998): Teorías de la lírica. México: Fondo Cultura Econòmica
 • Paz, Octavio (2015): El arco y la lira. México: Fondo Cultura Econòmica.

goig

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *